Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thu kinh phí công đoàn năm 2019-2020: Đạt 127% kế hoạch

Chiều ngày 1/7/2021, tại TP Hạ Long, LĐLĐ tỉnh - Cục thuế Quảng Ninh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong 2 năm 2019-2020, Quy chế phối hợp đã được hai ngành triển khai kịp thời đến các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành, các chi cục thuế trực thuộc Cục thuế tỉnh. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy định của pháp luật thuế và pháp luật công đoàn; hỗ trợ thông tin để cơ quan công đoàn các cấp thực hiện thu kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành, số thu kinh phí công đoàn trong 2 năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, tăng so với cùng kỳ. Năm 2019 - 2020, các công đoàn cơ sở đều thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn, đã đạt 127% kế hoạch.

Kết quả thu kinh phí công đoàn đã góp phần vào hoàn thành vượt mức dự toán thu tài chính công đoàn được giao, đảm bảo nguồn lực cho tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

LĐLĐ tỉnh - Cục thuế Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh - Cục thuế Quảng Ninh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 với các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến thực phiện pháp luật thuế và pháp luật công đoàn; trao đổi cung cấp thông tin đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn; công tác thanh tra, kiểm tra đóng kinh phí công đoàn.

Thanh Hằng - Văn Tiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/thu-kinh-phi-cong-doan-nam-2019-2020-dat-127-ke-hoach-2927054.html