Thu lãi tín dụng sinh viên trái quy định

Gốc
Trong năm học 2008-2009, hàng loạt học sinh, sinh viên (HS-SV) các trường cao đẳng, đại học của tỉnh An Giang được xét vay tín dụng theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã bị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tiến hành thu lãi ngay sau khi phát vay.

Tin nóng

Tin mới