Ngày 18/1, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên-Huế giới thiệu thư mục điện tử "Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Thừa Thiên-Huế" trong hệ thống Thư viện điện tử tỉnh tại địa chỉ http://serverilib/tongtiencong.