Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thu ngân sách năm 2022 của TP. Hải Phòng vượt 100.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng thu ngân sách của TP. Hải Phòng đạt hơn 106.600 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mức 100.000 tỷ đồng, nằm trong tốp đầu của cả nước.

Trong đó, thu ngân sách nội địa của TP. Hải Phòng đạt 38.368 tỷ đồng, bằng 120,9% dự toán Trung ương giao, tăng 4,7% so thực hiện năm 2021; thu xuất nhập khẩu là hơn 68.300 tỷ đồng, vượt 12.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao. 15/15 quận, huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thành phố giao (không bao gồm số thu từ tiền sử dụng đất và thuê đất các dự án của thành phố). Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt hơn 94% so với dự toán HĐND giao, cao hơn so với bình quân chung cả nước.

Năm 2023, thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 116.442 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 42.500 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước của TP. Hải Phòng lần đầu tiên vượt mức 100.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước của TP. Hải Phòng lần đầu tiên vượt mức 100.000 tỷ đồng

Cũng theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng, năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 79.300 tỷ đồng, bằng 124,6% so với chỉ tiêu được giao; đạt 101,7% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Trong đó khu vực Hải Phòng dự kiến thu được 68.000 tỷ đồng đạt 121,6% so với chỉ tiêu được giao, đạt 100,6% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao.

Năm 2023, Cục Hải quan Hải Phòng tập trung xây dựng, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu và chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao là 79.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó tăng cường công tác giám sát, quản lý ở tất cả các khâu; không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn quản lý.

Tiến Dũng