Thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ và mức tăng trưởng khá

Gốc
Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2 ước đạt 49,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế hai tháng đầu năm đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán, tăng 12,9% so cùng kỳ. Riêng thu nội địa hai tháng đầu năm đạt gần 93,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, tăng 18,3% so cùng kỳ.

Trong đó, số thu từ khu vực kinh tế quốc doanh đạt 15,5% dự toán, tăng 16%; số thu từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20,4% dự toán, tăng 24,3%; số thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,9% dự toán, tăng 25,6%; riêng thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 17,7% dự toán, giảm 2,2% so cùng kỳ. So với một số năm gần đây, số thu nội địa hai tháng đầu năm đạt mức tăng khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng.

Ngoài ra, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu hai tháng đầu năm đạt 32 nghìn tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, tăng 20,3% so cùng kỳ.

PV

Tin nóng

Tin mới