Thu ngân sách tháng 7 tăng vọt so với tháng 6

Gốc
Hoạt động thu ngân sách nhà nước trong tháng 7 đã tăng gần 42% so với tháng 6, đưa tổng thu ngân sách sau 7 tháng gần bằng 53% dự toán năm; cân đối ngân sách có mức bội chi 60%. Bộ Tài chính cho biết, giải ngân xây dựng cơ bản tăng khá sau 7 tháng.

CôngThương - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7 ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 41,9% (khoảng 21.550 tỷ đồng) so với mức thực hiện tháng 6. Các khoản thu chính của tháng 7 đều tăng so với tháng 6, trong đó: thu nội địa ước đạt 44.900 tỷ đồng, tăng khoảng 13.550 tỷ đồng; thu từ dầu thô ước đạt 8.600 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 7.200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính nhận xét, mức thu tăng chủ yếu do từ 1/7/2013 thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế, đã thực hiện thu thuế xuất nhập khẩu được ân hạn từ tháng 6/2013 chuyển sang và thu ngay thuế xuất nhập khẩu của các lô hàng làm thủ tục nhưng không đủ điều kiện gia hạn, hoặc không có bảo lãnh của ngân hàng. Không kể các yếu tố đột biến nêu trên thì số thu tháng 7/2013 đạt xấp xỉ mức thực hiện tháng trước.

Sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT theo chế độ, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 62,4% so với ước thực hiện tháng 6. Tính chung sau 7 tháng đầu năm tổng thu NSNN ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 78.950 tỷ đồng, lũy kế chi 7 tháng đầu năm ước đạt 527.860 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2012; bội chi NSNN tháng 7 ước đạt 5.950 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm 98.695 tỷ đồng, bằng 60,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm cả vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ đạt khá so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể: vốn NSNN giải ngân đến các chủ đầu tư ước đạt 52,5% dự toán (cùng kỳ năm 2012 đạt 47,7%); vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ ước đạt khoảng 54,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2012 đạt khoảng 43,9% kế hoạch).

Duy Minh

PHẢN HỒI

Tin nóng

Tin mới