Thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân 8 tháng tăng 21% so với cùng kỳ

Gốc
Tổng thu cân đối NSNN lũy kế 8 tháng đạt 762,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016. Thu tiền sử dụng đất thậm chí đã vượt dự toán chỉ sau 2/3 năm. Dù vậy, NSNN vẫn bội chi.

Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp, đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN theo lộ trình đã đề ra. Tuy nhiên, đến nay tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn còn chậm. Trong tháng 8/2017, có 07 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; lũy kế 8 tháng, có 33 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với giá trị được phê duyệt 80.636 tỷ đồng.

Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết thu cân đối NSNN tăng 12,8% nhưng chi NSNN cũng tăng 7,8% khiến cân đối NSNN trong tháng 8 cũng như 8 tháng đầu năm đều bị thậm hụt.

Cụ thể, riêng tháng 8, tổng thu cân đối NSNN thực hiện ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng trong khi tổng chi ước đạt 98,4 nghìn tỷ đồng dẫn đến bội chi hơn 20 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, NSNN thu 762,8 nghìn tỷ đồng bằng 62,9% dự toán năm trong khi chi 793,56 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, chênh lệch 30,76 nghìn tỷ đồng.

Luỹ kế thu nội địa 8 tháng ước đạt 603,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân đạt 68,6% dự toán năm, tăng 20,9%; thu phí và lệ phí đạt 73,5% dự toán năm, tăng 52,6%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 83,7% dự toán năm, tăng 11,9%. Riêng các khoản thu về nhà, đất đã vượt dự toán năm (đạt 108,6%) và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 63% dự toán năm trở lên; trong đó, không kể thu tiền sử dụng đất và thu XSKT thì có 18 địa phương đạt trên 70% dự toán năm; 55/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn 20 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán năm (dưới 63%); 6 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ do nguyên nhân khách quan.

Lũy kế thu dầu thô 8 tháng ước đạt 29,97 nghìn tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng dầu thanh toán 8 tháng ước đạt 8,96 triệu tấn, bằng 73% kế hoạch, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2016; giá dầu thanh toán bình quân 8 tháng đạt khoảng 53,2 USD/thùng, cao hơn 3,2 USD/thùng so với giá tính dự toán.

Luỹ kế thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng ước đạt 190,78 nghìn tỷ đồng, bằng 66,9% dự toán năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (63 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 127,7 nghìn tỷ đồng, bằng 70,9% dự toán năm.

Trong khi đó, các hoạt động chi ngân sách đều tăng, mạnh nhất là chi trả nợ lãi. Chi trả nợ lãi lũy kế chi 8 tháng đạt 68,1 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, riêng thực hiện tháng 8 ước 5,8 nghìn tỷ đồng.

Chi thường xuyên 8 tháng đầu năm đạt 585,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế chi đầu tư phát triển 8 tháng đạt khoảng 137 nghìn tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán, tăng 9,9% cùng kỳ năm 2016, trong đó chi cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách tín dụng nhà nước cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đạt 73,1% dự toán.

Chi dự trữ quốc gia lũy kế 8 tháng đạt 298 tỷ đồng, bằng 35,1% dự toán. Tiến độ chi đạt thấp so dự toán chủ yếu do tính chất đặc thù trong mua sắm hàng hóa, trang thiết bị dự trữ quốc gia.

Chi - Thu NSNN 8 tháng đầu năm

Cân đối NSTW và ngân sách các cấp địa phương cơ bản được đảm bảo, lũy kế 8 tháng ước đạt 97,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 56,4% dự toán năm.
2.4.

NSNN thực hiện công tác huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ. Tính đến 31/8/2017, khối lượng TPCP huy động trên thị trường là 144.093 tỷ đồng, đạt 78,6% kế hoạch (183,3 nghìn tỷ đồng).

Vốn trái phiếu Chính phủ, do kế hoạch năm 2017 mới giao được 5,2/50 nghìn tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán Quốc hội quyết định, vốn giải ngân đến nay chỉ đạt 2,46 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 47,3% dự toán đã giao (cùng kỳ năm 2016 đạt 32,4% dự toán).

Đối với phân phối cho riêng Bảo hiểm xã hội, đã có 53 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành với lãi suất bình quân là 5,89%/năm. Trong đó, khối lượng TPCP huy động thuộc kế hoạch năm 2017 là 38 nghìn tỷ đồng đạt 63.3% kế hoạch phát hành (60 nghìn tỷ đồng) với kỳ hạn phát hành là 10 năm.

Thanh Thủy

Tin nóng

Tin mới