Hôm nay (ngày 1/3/2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức đưa Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm (tại địa chỉ www.muasamcong.mpi.gov.vn) vào hoạt động. Trước mắt, việc đấu thầu qua mạng sẽ được thực hiện thí điểm tại UBND TP. Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hệ thống thử nghiệm đấu thầu qua mạng tại 3 đơn vị này bao gồm các chức năng chính như chuẩn bị đấu thầu qua mạng, thông báo mời thầu trên mạng, phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng... Như vậy, kể từ ngày hôm nay, các chủ đầu tư, các bên mời thầu có thể đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mua sắm chính phủ điện tử này. Tuy nhiên, việc đăng tải thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành. Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm do Cơ quan Hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA) viện trợ không hoàn lại. Việc ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ được kỳ vọng là sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư từ vốn Nhà nước.