"Màn trình diễn" của giống lúa Bắc ưu 253 tại một số xã thuộc Hải Dương đã cho kết quả khả quan.

Vụ mùa năm nay, giống lúa Bắc ưu 253 được trình diễn tại ba điểm với 6 ha gồm xã Quang Phục (huyện Tứ Kỳ); xã Đồng Lạc (huyện Nam Sách) và xã Kim Đính (huyện Kim Thành) là những vùng đất trũng, thường xuyên nhiễm bệnh bạc lá khi gieo cấy các giống lúa lai và lúa thuần của tỉnh Hải Dương. Kết quả cho thấy, giống lúa này có thời gian sinh trưởng khoảng 120 ngày, ngắn hơn các giống khác từ khoảng 20 ngày, khả năng chống đổ, chịu úng và kháng bệnh bạc lá vượt trội. Lúa Bắc ưu 253 có số bông cao, đạt từ 10 đến 15 bông/khóm, có khoảng 200 hạt, tỷ lệ hạt chắc đạt trên 82% năng suất đạt khoảng 70 đến 80 tạ/ha, cao gấp hai lần giống lúa cũ. Giống Bắc ưu 253 có năng suất cao, khả năng thích ứng tốt, đẻ nhánh khỏe, kháng bệnh bạc lá cao, có thể mở rộng gieo cấy ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giống lúa Bắc ưu 253 do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu lúa, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Sở NN-PTNT, Sở KHCN tỉnh Hải Dương phối hợp lai tạo.