Thử nghiệm và giải thưởng

Không nằm ngoài dự đoán, Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc đã khép lại trong cơn mưa giải thưởng. 13 đoàn nghệ thuật tham gia liên hoan, hầu như đoàn nào cũng “rinh” về ít nhất một giải thưởng, nếu không là giải thưởng dành cho diễn viên thì cũng là giải thưởng dành cho tập thể diễn viên, giải thưởng cho các đạo diễn hoặc giải thưởng cho các thành phần sáng tạo nghệ thuật, bao gồm họa sĩ, nhạc sĩ, thiết kế ánh sáng, biên đạo.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081210010856.aspx