Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thu nhập của người dân tăng gấp đôi sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 8-10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.

Theo BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau, trong 10 năm thực hiện xây dựng NTM, tổng số tiêu chí tỉnh đạt được là 1.119 tiêu chí, bình quân đạt 13,65 tiêu chí/xã, tăng gấp 4 lần so với thời điểm xuất phát (năm 2010). Hiện, Cà Mau có 30/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 36,6%.

Đến nay, tổng nguồn lực đầu tư cho Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2019 là trên 5.923,5 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách các cấp 3.054,4 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, hợp tác xã 444,7 tỷ đồng; vốn tín dụng 768,4 tỷ đồng; vốn người dân góp 1.655,9 tỷ đồng.

Thu nhập của người dân tăng gấp đôi sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Cà Mau.

Kết quả thực hiện xây dựng NTM bước đầu đã tác động đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; diện mạo nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và việc làm của nhân dân được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ...

Theo UBND tỉnh Cà Mau, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi được tỉnh đặc biệt quan tâm và đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn được đầu tư cùng với việc thực hiện các chương trình, dự án khác ở nông thôn. Nhờ đó, đời sống của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh.

Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh Cà mau đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, trong đó khu vực nông thôn đạt 29 triệu đồng/người/năm (tăng 2,2 lần so với năm 2010).

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCD thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cà Mau cho biết, xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân; các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện.

Tham gia xây dựng NMT, diện mạo nông thôn của tỉnh ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, công trình cấp nước... được tập trung đầu tư xây dựng; sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng lên; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hiệu quả hoạt động được nâng cao.

Đến năm 2020, tỉnh Cà Mau phấn đấu có từ 1 đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn NTM; có 3 huyện đạt từ 6 tiêu chí trở lên; có từ 41 xã trở lên đạt chuẩn NTM; 5 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 27 ấp khó khăn đạt chuẩn NTM; đạt bình quân từ 16,5 tiêu chí/xã trở lên, thu nhập tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2015.

Văn Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thu-nhap-cua-nguoi-dan-tang-gap-doi-sau-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi-564779/