Trong năm 2007, tổng thu nhập của vợ chồng Tổng thống Mỹ George Bush vào khoảng 720.000 USD, tức là bằng 1/3 so với tổng thu nhập của vợ chồng Phó Tổng thống Dick Cheney (ước tính 2.500.000 USD).