Thu phí Bảo hiểm Y tế linh hoạt để giảm gánh nặng đóng góp đầu năm học

Gốc
Phí Bảo hiểm Y tế (BHYT) sẽ tiếp tục được thu theo phương thức linh hoạt nhằm giảm gánh nặng đóng góp đầu năm học cho phụ huynh học sinh.

Thu phí Bảo hiểm Y tế linh hoạt để giảm gánh nặng đóng góp đầu năm học - Ảnh 1

Phí BHYT tiếp tục được thu theo phương thức linh hoạt cho năm học 2017-2018

Đại diện Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, do việc tăng lương cơ sở nên mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên cũng bị điều chỉnh tăng. Dù mức tăng không nhiều, song BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện phương thức thu phí BHYT linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học.

Đảm bảo việc tham gia liên tục

Theo ông Vũ Mạnh Chữ, Phó Trưởng ban thu, BHXH Việt Nam, mức phí BHYT đối với học sinh, sinh viên trong năm học 2017- 2018 có điều chỉnh nhẹ. Nguyên nhân do mức phí được tính theo lương cơ sở và mức lương cơ sở tăng từ 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng nên mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, mức chênh lệch tăng thuộc phần trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên là 2.835 đồng/học sinh - sinh viên/tháng.

Ông Vũ Mạnh Chữ cho biết, mặc dù mức tăng không nhiều, song BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương tiếp tục thực hiện phương thức thu phí BHYT linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học.

Cụ thể, đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, học sinh mới vào lớp 1, BHXH sẽ thực hiện thu phí BHYT những tháng còn lại của năm 2017. Đối với học sinh, sinh viên đã đóng BHYT theo năm tài chính, thì BHXH sẽ tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2017. Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc 1 năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Các cơ sở giáo dục chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

Ông Vũ Mạnh Chữ cho biết thêm, BHXH Việt Nam cũng đề xuất sửa đổi một số nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa phù hợp thực tế nhằm đảm bảo việc tham gia liên tục cho học sinh, sinh viên. Cụ thể như, trẻ em dưới 6 tuổi chuyển sang học lớp 1 mà sinh vào các ngày trong tháng sau ngày 30-9 thì được sử dụng đến hết tháng của tháng đủ 72 tháng tuổi. Học sinh lớp 12 được cấp thẻ BHYT đến 30-9 thay vì cấp thẻ đến 31-5 (kết thúc khóa học).

Đề nghị tăng mức hỗ trợ lên 50%

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, sự quan tâm của các nhà trường, phụ huynh học sinh, sinh viên đối với BHYT đã có sự chuyển biến lớn. Điều này được thể hiện ở tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng dần qua các năm. Thống kê cho thấy, năm học 2013-2014, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 85%. Đến năm học 2016-2017, tỷ lệ này đã đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu học sinh, sinh viên có thẻ BHYT.

Ông Vũ Mạnh Chữ cho biết, trong năm học 2017-2018, BHXH Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Tuy nhiên, hiện vẫn còn đến 7,5%, tương đương gần 1,3 triệu học sinh, sinh viên chưa tham gia. Điều này đặt ra nhiệm vụ nặng nề đối với việc phát triển BHYT học sinh, sinh viên trong năm học mới.

Đại diện BHXH Việt Nam cho rằng, “khoảng trống” 7,5% học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT có nguyên nhân từ nhận thức về chính sách BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng của một bộ phận người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục chưa quan tâm thích đáng đến công tác y tế trường học. Nhiều trường đại học, cao đẳng chỉ liệt kê số tiền đóng BHYT vào các khoản thu đầu năm học mà thiếu tuyên truyền, vận động…

Liên quan tới việc tăng mức phí BHYT đối với học sinh, sinh viên, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, BHXH Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xem xét nâng mức hỗ trợ đóng BHYT từ 30% lên 50% cho nhóm đối tượng này.

Hùng Anh

Tin nóng

Tin mới