Chiều 25/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật phí, lệ phí, trong đó đáng chú ý là quy định cho phép thu phí tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Thu phi long duong, via he tu nam 2017 - Anh 1

Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Theo đó, lệ phí lòng đường, vỉa hè sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách - cho rằng việc quy định phí sử dụng lòng đường, hè phố là cần thiết. Hiện nay, ở nhiều đô thị, việc quản lý, sử dụng lòng đường còn chưa tốt, đặc biệt là việc quản lý các cá nhân, hộ kinh doanh ở vỉa hè, lòng đường dẫn đến ùn tắc giao thông, mất mỹ quan. Việc thu phí lòng đường, hè phố đã được các nước trên thế giới áp dụng từ lâu, vì không chỉ là phương pháp quản lý đô thị hiệu quả mà còn là nguồn thu ngân sách Nhà nước khá lớn của nhiều đô thị.

"Nếu không thu phí lòng đường, hè phố sẽ thất thoát nguồn thu của ngân sách Nhà nước (NSNN)", ông Hiển nhấn mạnh.

Về ý kiến cho rằng hiện nay người dân đã nộp thuế cho Nhà nước nên không cần thiết phải nộp các khoản phí, lệ phí, ông Hiển trả lời: Theo quy định của Luật NSNN, các luật về thuế và Luật quản lý thuế thì phí và lệ phí đều là khoản thu thuộc NSNN nhưng mang tính hoàn trả trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ trực tiếp thì mới phải trả phí, lệ phí. Việc sử dụng nguồn thu từ thuế - khoản thu để phục vụ cho nhu cầu của toàn xã hội -để bù đắp cho chi phí cung cấp dịch vụ cho một số tổ chức, cá nhân là không đảm bảo công bằng đối với các tổ chức, cá nhân không được sử dụng dịch vụ.

Mặt khác, tỷ lệ thuế, phí, lệ phí trên GDP của Việt Nam hiện đang có xu hướng giảm. Việc không thu phí, lệ phí sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cân đối ngân sách Quốc gia.

Tổng hợp