Thu phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Hùng

Gốc
Theo Nghị quyết số 181/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ, việc thu phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Hùng được bắt đầu từ tháng 9/2009.

Quy định này nhằm bù đắp một phần chi phí cho các dịch vụ công cộng như: điện, nước, thu gom, xử lý rác thải, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, tổ chức các hoạt động lễ hội… tại khu Di tích lịch sử văn hóa Đền Hùng. Đối tượng áp dụng thu là người Việt Nam và người nước ngoài, với mức thu phí thống nhất bằng đồng Việt Nam là 10.000 đồng/người/lượt đối với người từ 16 tuổi trở lên; 5.000 đồng/người/lượt đối với người trên 10 tuổi đến dưới 16 tuổi và không thu phí đối với trẻ em từ 10 tuổi trở xuống...

Tin nóng

Tin mới