Thu phí xe máy

Gốc
Tôi rất đồng tình với bạn Đình Chúc về việc đẩy khó cho dân và với phát biểu của ông Cục Phó Cục đường bộ Việt Nam. Theo tôi ông này nên nghỉ là vừa. Không hiểu gì đời sống của người dân.

Tin nóng

Tin mới