Vừa dễ, vừa khó, bạn đúng 100% chứ?

Đâu là hình xuyến?

Thu tai nhan dang hinh khoi trong hinh hoc? (2) - Anh 1

Đâu là hình bát diện?

Thu tai nhan dang hinh khoi trong hinh hoc? (2) - Anh 2

Đâu là hình lục diện?

Thu tai nhan dang hinh khoi trong hinh hoc? (2) - Anh 3

Đâu là khối đa diện đều?

Thu tai nhan dang hinh khoi trong hinh hoc? (2) - Anh 4

Ốc Sên