Thử tài tinh mắt với câu đố tìm lỗi sai

Gốc
Chỉ những người có đôi mắt tinh tường mới có thể 'soi' ra chi tiết bất hợp lý trong bức tranh với thời gian 5 giây.

Câu đố: Hãy tìm ra chi tiết sai trong bức tranh.

Ảnh: Theo 7-second riddles.

Đáp án: Thay vì biểu tưởng chữ thập đỏ, túi cứu thương của bác sĩ lại có hình chiếc lá cây.

Ảnh: Theo 7-second riddles.

Ngọc Mai (tổng hợp)