Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh. Ảnh: Hồ Thảo

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh. Ảnh: Hồ Thảo

Diễn ra từ ngày 10 đến 20-11, tại các hội nghị tiếp cử tri, cử tri sẽ được thông báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh; kết quả hoạt động năm 2022 của HĐND tỉnh; kết quả trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và kết quả hoạt động năm 2022 của đại biểu.

Đại biểu sẽ thông báo tới cử tri nội dung chính thuộc chương trình kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X; đồng thời, thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc chương trình, nội dung kỳ họp…

HĐND tỉnh yêu cầu, việc tiếp xúc cử tri được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng và công khai. Tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; nội dung phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được tiếp thu đầy đủ, rõ ràng và xử lý đúng quy định.

Hồ Thảo