Thủ Thiêm: Mở cuộc thi ý tưởng kiến trúc quốc tế cụm công trình

UBND TP.HCM vừa chấp thuận về chủ trương cho Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm tổ chức cuộc thi ý tưởng...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/12/095142/6461