Thủ thuật nhúng file PDF vào WORD

Gốc
Tôi có tải một công văn của Chính phủ, tập tin Word, cuối văn bản này có đính kèm 7 tập PDF là các file dữ liệu kèm theo. Xin chỉ cho phương pháp đưa các tập tin dữ liệu vào trong tập tin Word. Cám ơn nhiều!

Tin nóng

Tin mới