Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẦN DUY ĐÔNG: KIÊN QUYẾT ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA PHÂN BỔ HẾT

Liên quan đến chương trình Phiên họp thứ 11, sáng 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2022 cho các bộ, ngành, địa phương. Báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Bộ sẽ kiên quyết điều chuyển điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 31/3/2022 chưa phân bổ hết cho các bộ, cơ quan, địa phương khác có dự án và nhu cầu bổ sung vốn….

Toàn cảnh Phiên họp

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 6, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

(1) Thông qua nguyên tắc, tiêu chí và nguồn vốn bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2022;

(2) Bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2022 cho 265 nhiệm vụ, dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 08 bộ, cơ quan trung ương và 39 địa phương đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí tại điểm 3 nêu trên với tổng số vốn là 18.349.447 tỷ đồng, trong đó 07 nhiệm vụ, 18 dự án hoàn thành, đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước năm kế hoạch, 126 dự án chuyển tiếp, 106 dự án khởi công mới. Các dự án chưa đủ điều kiện bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 là do chưa có quyết định đầu tư để có thể giao vốn và giải ngân ngay sau khi được bổ sung kế hoạch;

(3) Giao Chính phủ giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2022 cho từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ vốn được bổ sung bảo đảm tập trung, trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội , Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên tắc, tiêu chí và trong quá trình thực hiện được điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong nội bộ của bộ , cơ quan trung ương và địa phương theo thẩm quyền quy định tại Điều 67 Luật Đầu tư công bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn được bổ sung và số vốn được giao đầu năm.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông giải trình tại Phiên họp

Tại phiên họp, giải trình một số vấn đề thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu liên quan đến: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu đồng bộ; tình hình giải ngân số vốn được bổ sung trong năm 2022; nguyên tắc phân bổ, điều kiện phân bổ và danh mục các dự án đề nghị được phân bổ,…

Liên quan đến số vốn 38.000 tỷ của 11 bộ, ngành và 3 địa phương, vốn ngân sách trung ương trong nước chưa giải trình bổ sung, Thứ trưởng Trần Duy Đông nêu rõ, một số các Bộ chưa giải ngân được vốn như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, …. Đối với những trường hợp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiên quyết có phương án điều chuyển.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cũng cho biết, Chính phủ đang ra nhiều nghị quyết và hiện nay đang thực hiện 6 Đoàn công tác do 4 Phó Thủ tướng và 2 Bộ trưởng gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thực hiện nhằm kiên quyết làm việc trực tiếp các bộ, ngành. Đặc biệt, các bộ ngành chưa có vốn giải ngân chi tiết các vốn nêu trên, sẽ kiên quyết sẽ cắt giảm, điều chỉnh.

Báo cáo về Danh mục các chương trình phục hồi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngay sau khi Quốc hội có chủ trương Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát. Đến nay, các bộ, ngành cũng có thay đổi, chuyển biến như toàn bộ nguồn cho Bộ Y tế thay đổi toàn bộ danh mục, một số bộ ngành sáp nhập các dự án,...

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội sẽ về báo cáo Thủ tướng Chính phủ để sớm báo cáo lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo 2 Danh mục, cả danh mục phục hồi và danh mục điều chuyển để đảm bảo Ủy ban Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Đối với việc phân bổ cho các địa phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, đây là danh mục các dự án bổ sung thêm vốn, tức là các dự án đã có trong trung hạn và các dự án đã rà soát theo các tiêu chí nguyên tắc như Chính phủ đã báo cáo, các dự án là chuyển tiếp, các dự án kể cả khởi công mới nhưng các địa phương phải có cam kết giải ngân được và giải ngân được ngay.

Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng rà soát lại thì các tỉnh ở vùng Tây Nguyên không có đề xuất bổ sung thêm vì đã được giao từ đầu năm và đánh giá chỉ giải ngân được các số vốn đầu năm. Trong danh mục, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương. Do vậy, đã phản ánh đúng thực tiễn đề xuất của các bộ, ngành, địa phương và Bộ sẽ tiếp tục rà soát và khi có nguồn bổ sung thêm của trung hạn thì xem xét bổ sung….

Tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý, chỉ đạo tại Phiên họp, Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ khẩn trương báo cáo Chính phủ, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đầy đủ Hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

Lan Anh

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=64554