Thứ trưởng Bộ Tài chính và Giao thông vận tải nghỉ hưu

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải nghỉ hưu từ 1/8/2022.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/8/2022 đối với Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể, theo Quyết định 678/QĐ-TTg, bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2022.

Theo Quyết định 754/QĐ-TTg, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2022.

Với việc bà Vũ Thị Mai nghỉ hưu, Bộ Tài chính còn có 3 thứ trưởng gồm: Tạ Anh Tuấn, Nguyễn Đức Chi, Võ Thành Hưng. Bộ Giao thông vận tải còn 4 thứ trưởng gồm: Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm và Nguyễn Xuân Sang.

Theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 người. Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6. Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-truong-bo-tai-chinh-va-giao-thong-van-tai-nghi-huu-post1458408.tpo