Sáng nay (27/3), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT – TT) Trần Đức Lai trả lời trực tuyến về các vấn đề kinh tế, kế hoạch, đầu tư phục vụ sự phát triển ngành TT - TT. Buổi trả lời trực tuyến kéo dài đến 12h00 trên cổng thông tin điện tử của Bộ tại http://www.mic.gov.vn/.