Thủ tục chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi?

Gốc
Bà Nguyễn Thị Nụ (Đại Từ, Thái Nguyên) hỏi: Vì không có con nên vợ chồng tôi có nhận một người con nuôi khi cháu mới 2 tuổi. Năm nay cháu 19 tuổi nhưng rất ngỗ ngược và hư đốn làm cho chúng tôi rất khổ sở. Nay vợ chồng tôi thống nhất muốn chấm dứt việc nuôi đứa con này thì chúng tôi phải thực hiện những thủ tục gì? Trong những trường hợp nào thì việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt? Mong quý báo quan tâm giải đáp.

Trả lời: Theo quy định của Luật Nuôi con nuôi hiện hành, việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau: con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi; con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi; cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi; vi phạm vào các hành vi bị cấm: lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em; giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi; phân biệt, đối xử giữa con đẻ và con nuôi; lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số; lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước; ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi; lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật Hôn nhân và Gia đình: Con nuôi đã thành niên, cha, mẹ đẻ, người giám hộ của con nuôi, cha, mẹ nuôi theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu Tòa án hoặc đề nghị Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp quy định tại Điều 76 của luật này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình: Một trong những trường hợp khi có yêu cầu của những người quy định tại khoản 1 Điều 77 nói trên, Tòa án có thể ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi, đó là cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi.

Để chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi, vợ chồng bà cần gửi đơn yêu cầu đến Tòa án cấp quận, huyện (nơi người con nuôi đã thành niên đang cư trú) để đề nghị giải quyết.

Giải đáp pháp luật

Tin nóng

Tin mới