Báo NLĐ có thông tin về việc Đài Loan tuyển trực tiếp lao động công xưởng. Tôi phải tiến hành thủ tục như thế nào?