Thủ tục đơn giản, rõ ràng, minh bạch tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế

Gốc
) Ngày 20/10/2009 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2007/NĐ-CP về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Tham dự Hội thảo có đại diện Liên minh HTX Việt Nam, Hiệp hôi kinh doanh vàng bạc, Hiệp hội kiểm toán Việt Nam, Văn phòng luật sư Thành phát, Công ty tài chính quốc tế và đông đảo các doanh nghiệp. Luật quản lý thuế và các Nghị định của Chính phủ trong đó có Nghị định số 85/2007/NĐ-CP được ban hành đã thống nhất các thủ tục hành chính về thuế trong một văn bản luật, khắc phục được việc quy định riêng rẽ, khác nhau thủ tục hành chính về thuế tại các luật và pháp lệnh thuế trước đây. Từ khi Luật và Nghị định có hiệu lực thi hành (1/7/2007), ý thức tuân thủ của người nộp thuế được nâng lên rõ rệt trong việc chấp hành kê khai và nộp thuế cho Nhà nước. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP cũng đã tồn tại một số bất cập, trong quá trình thực hiện cũng phát sinh một số vướng mắc. Theo phản ánh của cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế thì vẫn còn một số quy định chưa rõ, chưa phù hợp với thực tế, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế. Theo bà Nguyễn Thị Cúc -Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (nguyên Tổng cục phó Tổng cục thuế Việt Nam) thì nội dung khai thuế giá trị gia tăng, thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại điều 7 và điều 8 của Nghị định 85 cần chuyển nội dung này vào điều 10 và đổi tên điều này từ " Khai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” thành " Khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”... Qui định này phù hợp với việc cơ quan quản lý thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa xuất nhập khẩu là do cơ quan hải quan thu và quản lý hoàn thuế. Các đại biểu tham dự hội thảo đều nhất trí cho rằng cần thiết sửa đổi, bổ sung để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng thủ tục đơn giản, rõ ràng, minh bạch cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. Được biết: Chủ trương sửa đổi Nghị định số 85 nằm trong kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần giảm 30% thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Việc thực hiện Luật Quản lý thuế và sửa đổi Nghị định số 85/2007/NĐ-CP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn và cần có những nguồn thu để góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế cũng như hạn chế tới mức thấp nhất các hành vi gian lận thuế.

Tin nóng

Tin mới