Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố 2 thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) được sửa đổi, bổ sung.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2160/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực hoạt động tiền tệ quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-NHNN thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố 2 thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Thủ tục mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung nêu trên thuộc hoạt động lĩnh vực tiền tệ và được thực hiện theo quy định của Thông tư số 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định 2160/QĐ-NHNN nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2023 và bãi bỏ Quyết định số 1065/QĐ-NHNN ngày 19/5/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước.

T.T