ND - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Cha, mẹ, người giám hộ xuất trình giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) với UBND cấp xã nơi trẻ em thường trú để làm căn cứ cấp thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ.