Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tục sẽ bớt “hành” xây dựng

Gốc

Theo Bộ Xây dựng, nhiều thủ tục phức tạp trong đầu tư xây dựng sẽ được bãi bỏ hoặc cải tiến trong thời gian tới...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=43586c513e2297&page=category