Thủ tục tách thửa đất

Hiện nay tôi và một người mua cùng đứng tên lô đất 7,06mx11,7m vì không được tách thửa. Vậy với điều kiện gì và diện tích bao nhiêu thì tôi...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tuvanhoidap/2008/03/26/013824/6889