Thủ tục với điện thoại NK có yếu tố giảm giá

Gốc
(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty CP XNK thiết bị viễn thông May Nắm về trị giá tính thuế mặt hàng điện thoại NK có yếu tố giảm giá.

Theo Tổng cục Hải quan, điểm 2.2.4 Khoản 2 Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC có quy định trường hợp lô hàng NK có yếu tố giảm giá thì thủ tục thực hiện như sau:

Đối với người khai hải quan: Nộp hồ sơ đề nghị được trừ khoản giảm giá sau khi hoàn thành việc NK và thanh toán cho toàn bộ lô hàng.

Đối với cơ quan Hải quan: Trường hợp khoản giảm giá trên 5% tổng trị giá lô hàng thì cục Hải quan tỉnh, thành phố đề xuất, báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ về Tổng cục Hải quan xin ý kiến chỉ đạo trước khi quyết định điều chỉnh hoặc không điều chỉnh khoản giảm giá.

Vì vậy, Công ty CP XNK thiết bị viễn thông May Nắm cần đối chiếu với các điều kiện, quy định trên với hồ sơ thực tế NK và liên hệ với Cục Hải quan TP.HCM để được xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, quy định.

Hải Nam

Tin nóng

Tin mới