Trong chuyên thăm Trung Quốc lần đầu tiện với cương vị Thủ tướng, ông Gordon Brown dự kiến trao đổi với các lãnh đạo Trung Quốc các lĩnh vực thương mại, môi trường, nhân quyền và tham khảo Trung Quốc về công tác chuẩn bị cho Ôlimpic Bắc Kinh 2008.