Thủ tướng Anh lạc quan về tình hình chống dịch

Gốc

Thủ tướng Anh hôm qua đã bày tỏ lạc quan thận trọng rằng mọi biện pháp nghiêm ngặt nhằm khống chế dịch COVID-19 tại vùng England sẽ được dỡ bỏ vào ngày 21/6, đồng thời cho biết chính phủ sẽ tiến hành rà soát việc cấp chứng nhận tiêm phòng COVID-19.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/thu-tuong-anh-lac-quan-ve-tinh-hinh-chong-dich-204545.htm