(HNMO)- Thủ tướng Anh Gordon Brown đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm đầu tiên tới nước này trên cương vị người đứng đầu chính phủ Anh.