Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng: Các nhà khoa học là tài sản quốc gia quý báu

Thủ tướng khẳng định, đội ngũ trí thức Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn miệt mài lao động sáng tạo và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng nay, 25/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với chủ đề: Đoàn kết-Sáng tạo-Đổi mới-Phát triển. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, lãnh đạo các bộ, ngành, gần 1.000 đại biểu thuộc các tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội - Ảnh: VGP.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đội ngũ trí thức Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn miệt mài lao động sáng tạo và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, toàn xã hội ghi nhận và trân trọng. Từ khi ra đời đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là hạt nhân tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Cùng với đó là tích cực tham gia công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, giảm nghèo bền vững.

Nêu những yêu cầu phát triển của đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh đến nguồn lực con người, trong đó, vai trò tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng được khẳng định và phát huy nguồn lực, lợi thế về con người.

Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Đây là khát vọng phát triển lớn của dân tộc mà chúng ta phải thực hiện trong điều kiện đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, môi trường thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, các tổ chức khoa học công nghệ, đặc biệt là đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội của Việt Nam cần tổ chức phấn đấu hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII. Ảnh: AGP

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nơi hội tụ những trí tuệ được kết tinh cả đời lao động, khát khao được tiếp tục góp sức, chung tay đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, xây dựng nền tảng trí thức. Hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của Liên hiệp Hội là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta sẽ là những “viên gạch” nhỏ hoặc những “công trình” đồ sộ để đóng góp xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2020 -2025, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhất là ứng dụng những thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, phải làm cho khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sức mạnh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng nói: "Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc, trách nhiệm đối với đất nước, của dân tộc. Phát huy tinh thần yêu nước, các thiết bị cốt lõi tốt đẹp của dân tộc. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, nhất là trí thức trẻ. Trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả. Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân, trí thức."

Thủ tướng cũng mong muốn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng, của Nhà nước, nhất là đối với công tác vận động, khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ trí thức. Tiếp tục chủ động thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Với truyền thống vẻ vang gần 40 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ hội viên đông đảo với hơn 3,7.000.000 người, bao gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học và công nghệ tài năng tâm huyết, Thủ tướng mong muốn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành một tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và xây dựng, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước.

Thủ tướng tham quan một số gian hàng trong Triển lãm nhân dịp Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho thấy, 5 năm qua, Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức được thực hiện thường xuyên, thông qua gần 400 ấn phẩm báo chí, bản tin, hệ thống báo chí. Các thành viên của Liên hiệp Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 40.000 hội thảo, tọa đàm, các chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí, truyền thông và phổi biến kiến thức khoa học và kỹ thuật cho hơn 13 triệt lượt người tham dự. Xuất bản và tái bản mỗi năm khoảng 150 đầu sách thuộc tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới và Tri thức phổ thông, tương đương 450 nghìn bản.

Liên hiệp Hội Việt Nam tập hợp được đông đảo trí thức, chuyên gia ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau và thực hiện 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản biện, góp ý khách quan, thẳng thắn và kịp thời nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Trong giai đoạn 2015-2020, các Liên hiệp hội địa phương và hội ngành thành viên thực hiện trên 2.000 đề tài/dự án cấp cơ sở, trên 300 đề tài/dự an cấp bộ/tỉnh, hàng chục đề tài/dự án cấp nhà nước.

Bên lề Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ và vật liệu tiên tiến tại triển lãm khoa học công nghệ, trong đó có sản phẩm của Tập đoàn GFS, doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VUSTA nhằm đưa các nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam vào thực tiễn. Hiện doanh nghiệp này sở hữu, tích hợp trên 40 phát minh, sáng chế trong lĩnh vực xây dựng, đang triển khai Đề án ứng dụng công nghệ cao để sản xuất cấu kiện tiền chế tiên tiến, phục vụ các dự án nhà ở quy mô lớn, đô thị, khu nhà cho công nhân các khu công nghiệp./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-cac-nha-khoa-hoc-la-tai-san-quoc-gia-quy-bau-826563.vov