Thủ tướng CH Thống nhất Tan-da-ni-a sắp thăm chính thức Việt Nam

Gốc
ND - Ngày 25-3, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau:

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ngài Mi-gien-gô Pi-tơ Pin-đa, Thủ tướng nước CH Thống nhất Tan-da-ni-a sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến 31-3.

Tin nóng

Tin mới