Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng chỉ đạo rà soát, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình phục vụ thi đấu thể thao

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao, nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ.

Ngày 5/1, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản về việc báo cáo về thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao.

Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao

Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao

Cụ thể, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022 ngày 18/6/2022, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở thi đấu thể thao.

Trong đó, Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, nhất là các cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ; khuôn khổ pháp lý và tình hình thực hiện đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng chất lượng công trình hằng năm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc.

Từ đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất giải pháp phù hợp bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu thực tế cho các hoạt động thi đấu thể thao và các hoạt động văn hóa, thể thao khác; báo cáo Thủ tướng trong tháng 1/2023.

Theo VGP