Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng chỉ thị: Nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội

Gốc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử phạt nghiêm các hành vi nâng giá, ép giá đối với du khách; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống bê trễ công việc cơ quan và sản xuất; nghiêm cấm các cơ quan nhà nước sử dụng xe công đi lễ hội trái quy định.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/2/85688.cand