Ngày 24-10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Thu tuong Chinh phu dieu chinh mot so khu cong nghiep tinh Quang Nam - Anh 1

Khu Công nghiệp Bắc chu Lai (Ảnh minh họa)

Theo đó, điều chỉnh giảm diện tích KCN Điện Nam – Điện Ngọc từ 418 ha xuống còn 390 ha; điều chỉnh tăng diện tích KCN Đông Quế Sơn từ 200 ha lên 211 ha; bổ sung KCN Phú Xuân với quy mô diện tích 108 ha vào quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020. Riêng đối với việc chuyển đổi các cụm công nghiệp: Hà Lam - Chợ Được, Tây An, Đại Tân và Tiên Thọ thành các KCN, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sẽ được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành…

Các KCN đã thu hút được 92 dự án trong nước vốn đăng ký 15,3 ngàn tỷ đồng và 41 dự án FDI tổng vốn 545 triệu USD (thực hiện 53,1); 104 dự án đã đi vào hoạt động. Năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp 843 triệu USD, xuất khẩu 515 triệu USD, nhập khẩu 1.085 triệu USD chiếm gần 38% giá trị sản xuất công nghiệp và 67,4% giá trị xuất khẩu; thu hút 36,8 ngàn lao động (36,3% tổng số lao động trong ngành công nghiệp).

TẤN THÀNH

_________________________________________________________