Hanoinet - Đây là 4 trong số 29 cá nhân nhiều đóng góp trong 15 năm tình nguyện do Thành đoàn TP.HCM phát động.