Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng Quốc gia giáo dục

Gốc
(HNM) - Hôm qua 9-10, Văn phòng Chính phủ cho biết, theo Quyết định 1453/QĐ-TTg về điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ;

Tin nóng

Tin mới