Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn chỉ đạo các Bộ, ngành, 18 tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp phòng chống bão số 7.