Thủ tướng chủ trì họp về triển khai nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 9/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình triển khai dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra, khảo sát Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra, khảo sát Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, khảo sát dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình triển khai dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình triển khai dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đến dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đến dự án nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-chu-tri-hop-ve-trien-khai-nha-ga-t3-san-bay-tan-son-nhat/804868.vnp