Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút M.Mi-át-xơ-nhi-cô-vích sắp thăm chính thức Việt Nam

Gốc

Ngày 24-11, Bộ Ngoại giao nước ta ra thông cáo như sau:

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút Mi-kha-in Mi-át-xơ-nhi-cô-vích cùng Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-11 đến 1-12-2011.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/th-t-ng-c-ng-hoa-be-la-rut-m-mi-at-x-nhi-co-vich-s-p-th-m-chinh-th-c-vi-t-nam-1.322696