Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng đến thăm các vị nguyên lãnh đạo nước CHDCND Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào Bounnhang Vorachith; nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào Choummaly Sayasone; nguyên Thủ tướng CHDCND Lào Thongsing Thammavong

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Bounnhang Vorachith, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Bounnhang Vorachith, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Bounnhang Vorachith, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Bounnhang Vorachith, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Bounnhang Vorachith, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Bounnhang Vorachith, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Choummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Choummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Choummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Choummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Choummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Choummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Thongsing Thammavong, nguyên Thủ tướng nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Thongsing Thammavong, nguyên Thủ tướng nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Thongsing Thammavong, nguyên Thủ tướng nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đồng chí Thongsing Thammavong, nguyên Thủ tướng nước CHDCND Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)