Thủ tướng điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh khi nào?

Do yêu cầu nhiệm vụ và trên cơ sở ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa từng có đơn xin thôi chức vì lý do sức khỏe

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa từng có đơn xin thôi chức vì lý do sức khỏe

Có thể xin từ chức vì lý do sức khỏe

Theo Nghị định quy định về số lượng cấp phó, và quy trình bầu, từ chức, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND vừa được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký xác thực Văn bản hợp nhất, quy định cụ thể về việc từ chức, bãi nhiệm thành viên UBND.

Trên cơ sở đó, thành viên UBND nếu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác mà không thể tiếp tục thực hiện được nhiệm vụ thì có thể từ chức. Khi đó, đơn từ chức của Chủ tịch UBND được gửi đến Chủ tịch HĐND cùng cấp; đơn từ chức của Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND được gửi đến Chủ tịch UBND cùng cấp.

Vào năm 2018, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa đã có đơn xin thôi chức vì lý do sức khỏe sau khoảng 3 năm được bầu vị trí này.

Tại cơ quan trung ương, vào năm 2017, ông Phan Văn Sáu cũng có đơn xin thôi nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ vì lý do sức khỏe, gia đình để chuyển sang nhiệm vụ, vị trí công tác khác cho phù hợp.

“Chủ tịch HĐND trình HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND có đơn từ chức, Chủ tịch UBND trình HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND có đơn từ chức tại kỳ họp HĐND gần nhất”, Nghị định cũng nêu rõ, trường hợp không được HĐND miễn nhiệm thì thành viên đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, HĐND sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên UBND trong 4 trường hợp: Có đơn từ chức; được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác mà không thuộc diện điều động theo quy định; được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ chế độ hưu trí, thôi việc; và không được tín nhiệm theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nghị định cũng quy định, HĐND bãi nhiệm thành viên UBND trong trường hợp bị kết tội bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao mà chưa đến mức kỷ luật cách chức nhưng cần phải bãi nhiệm.

HĐND miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND theo đề nghị của Chủ tịch HĐND; miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND theo đề nghị của Chủ tịch UBND. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do HĐND cùng cấp quyết định.

Kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tán thành. Sau đó, HĐND sẽ ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Ông Lê Đức Vinh bị kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và Xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: TN

Ông Lê Đức Vinh bị kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và Xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: TN

Điều động, cách chức khi nào?

Liên quan đến việc điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và giao quyền Chủ tịch UBND: Do yêu cầu nhiệm vụ và trên cơ sở ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định điều động Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều động Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ.

Trong trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, Thủ tướng Chính phủ quyết định cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ tịch UBND quyết định cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ…

“Thủ tướng Chính phủ khi quyết định cách chức Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện khi quyết định cách chức Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp thì đồng thời quyết định giao quyền Chủ tịch”, Nghị định nêu rõ.

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch UBND giữa 2 kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND cấp tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Thường trực HĐND cấp huyện báo cáo Sở Nội vụ để trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giao quyền Chủ tịch UBND cấp huyện.

Cũng theo Nghị định, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND được điều động hoặc bị cách chức chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày quyết định điều động, cách chức có hiệu lực và không thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm. “Quyền Chủ tịch UBND chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày HĐND bầu ra Chủ tịch UBND”, Nghị định quy định.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-tuong-dieu-dong-cach-chuc-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-cap-tinh-khi-nao-post1455928.tpo