Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thủ tướng: Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ theo hướng đồng bộ, thống nhất, 'có vào, có ra, có lên, có xuống'

Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ và ngành nội vụ tiếp tục rà soát, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất, 'có vào, có ra, có lên, có xuống', khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả.

Chiều 29/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ.

Hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trụ sở Bộ Nội vụ ở Hà Nội với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kết quả đạt được của toàn ngành nội vụ trong năm 2022, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng cho rằng chúng ta đã bước đầu vượt qua những khó khăn, thách thức, song tình hình dự báo còn khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta; tập trung cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, lấy sự hài lòng của họ làm thước đo hiệu quả cải cách.

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Nội vụ xác định cho năm 2023, đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Thủ tướng đề nghị ngành nội vụ và Bộ Nội vụ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ. Trong đó, tham mưu đẩy nhanh việc hoàn thiện, đôn đốc, triển khai thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết 04 của Chính phủ gắn với cá thể hóa trách nhiệm, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ và ngành nội vụ tiếp tục rà soát, đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất, "có vào, có ra, có lên, có xuống", khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả.

Xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ; khẩn trương đề xuất ban hành quy định khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; có cơ chế, chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác.

Sớm hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan; nắm bắt những vấn đề vướng mắc phát sinh, nhất là công tác cán bộ để có giải pháp kịp thời. Phối hợp với các bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương.

Đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương. Xây dựng đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở bám sát thực tiễn, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh đất nước và có các quy định chuyển tiếp để chuyển trạng thái một cách phù hợp, không giật cục.

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; sơ kết thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu, xây dựng các quy định vừa bảo đảm yêu cầu chung, vừa phù hợp đặc thù từng địa bàn.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII), kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xuân Trường