Ngày 12/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ ngành chức năng và các địa phương phải huy động mọi nguồn lực để ngăn chặn đẩy lùi bệnh tiêu chảy cấp.