Giadinh.net - Sáng 20/10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội (QH) khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Kỳ họp này diễn ra vào thời điểm khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới vẫn tiếp diễn, cùng với những biến đổi bất thường của khí hậu, gây ra khó khăn, thách thức lớn đối với nhiều quốc gia, trong đó có nước ta...

Ngăn chặn đà suy giảm kinh tế Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đó, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; Sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng; Sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Chính phủ; sự giám sát tích cực và có hiệu quả của Quốc hội; Sự phấn đấu nỗ lực và sáng tạo của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và của toàn dân, nước ta đã cơ bản thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, nền kinh tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững không chỉ trước mắt mà cả những năm tiếp sau. Vì vậy, trong thời gian tới, cả nước phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt các thời cơ thuận lợi, khắc phục những khó khăn, yếu kém, tiếp tục các giải pháp thích hợp để phục hồi tăng trưởng kinh tế năm 2010 cao hơn năm 2009; Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, tạo tiền đề cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp sau. Thay mặt Chính phủ báo cáo trước Quốc hội về tình hình KT- XH năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: 2009 là năm có rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng nhờ sự đồng tâm hiệp lực, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế đã thoát khỏi suy giảm và đạt tốc độ tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010. GDP thấp nhất trong 10 năm gần đây Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 là thấp nhất trong 10 năm gần đây. Chính phủ đưa ra mục tiêu tổng quát trong kế hoạch KT-XH năm 2010 là tập trung mọi nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; Nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; Bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện một bước đời sống nhân dân; Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; Giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010... Để thực hiện mục tiêu đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh một số giải pháp như: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Đẩy mạnh sản xuất, phát triển dịch vụ; khẩn trương xây dựng đề án và thực hiện một bước tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Điều hành linh hoạt, thận trọng chính sách tài chính, tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa tái lạm phát cao và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; Bảo đảm tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường... “Nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm 2009 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2010 đặt ra là rất nặng nề, khó khăn thách thức ở phía trước là rất lớn. Phải làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, trong toàn xã hội, cùng nhau chung sức chung lòng hành động. Tất cả vì lợi ích và sự phát triển của đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói. Q.Hoa